POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które normalizuje przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Hęcińska i Piotr Hęciński.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Twoje pytania. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych czynności;
  • realizacji postanowień umowy;
  • wykonanie fotografii i nagrań video, wydrukowanie wykonanych zdjęć, wykonanie fotoalbumów oraz fotoksiążek w specjalistycznej firmie, wykonanie filmu video;
  • kontaktu z Tobą poprzez: e-mail, telefon lub kanały social media;
  • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe;
  • realizacji zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku lub Twojego dziecka do lat 16;
  • obsługi płatności;
  • prowadzenia analiz statystycznych.

 3. Administrator wykonując fotografie lub nagrania video przetwarza wizerunek osób w celu:

  • realizacji warunków umowy lub zlecenia;
  • realizacji umów zawartych z osobą trzecią, takich jak reportaż ślubny, koncert, wydarzenie kulturalne, itp., gdzie Twój wizerunek zostanie zarejestrowany przez aparat lub kamerę. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO), z którego wynika brak wymaganej zgody pisemnej na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie zostanie zatrzymane na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której administrator realizuje umowę.

4. Administrator nie przewiduje innego udostępnienia danych osobowych, niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

7. Administrator archiwizuje fotografie i nagrania video maksymalnie 5 lat od ich powstania.